RSS

บทที่2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง

      ในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วยWordpressเรื่องดอกไม้จากถุงพลาสติกเหลือใช้ นี้ผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาเอกสารและจากเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2.1 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต

      เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที(Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่งการแปลงการจัดเก็บการประมวลผลและการค้นคืนสารสนเทศในการประยุกต์การบริการและพื้นฐานทางเทคโนโลยีสามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่มได้แก่คอมพิวเตอร์, การสื่อสารและข้อมูลแบบมัลติมีเดียซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆได้อีกมากมายองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ยังต้องอาศัยการทำงานร่วมกันยกตัวอย่างเช่นเครื่องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์) เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบเครือข่าย (การสื่อสาร) โดยมีการส่งข้อมูลต่างๆไปยังเครื่องลูก (ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย)ในบางครั้งจะมีการใช้ชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communications technology ย่อว่า ICT)

     อินเทอร์เน็ต( Internet) หมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆเครือข่ายทั่วโลกโดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆทางอาทิเช่นอีเมลเว็บบอร์ดและสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆรวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media

      2.2.1 ความหมายของ Social Media

ทุกวันนี้พวกเราหลายคนใช้ชีวิตอยู่กับ Social Network และ Social Media มากขึ้นทุกวันแต่พอพูดถึง ‘Social Media’ ว่าคืออะไรหลายคนที่ใช้อยู่ก็ยังถึงกับอึ้งและตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรเลยขอทำหน้าที่อธิบายคำๆนี้แทนเพื่อให้คนที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วสามารถอธิบายต่อให้คนอื่นทราบได้และสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้ก็สามารถทำความรู้จักได้เช่นกัน

         Social หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหญ่มากในปัจจุบัน

         Media หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้น

         Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่าย                                     อินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นั่นเอง

       2.2.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของ Social Media

บล็อกวิกิพีเดียเว็บรวมที่ให้ทุกคนโพสต์ข่าวแบ่งปันวิดีโอรูปภาพดนตรีลิงค์การอภิปรายการเสวนาโปรแกรมสนทนาออนไลน์เครือข่ายสังคมเครือข่ายสังคมโดยทั่วไปและเครือข่ายสังคมเฉพาะด้านการตีพิมพ์แบบไมโครไมโครบล็อกเครื่องมือที่รวมข้อมูลจากหลายแหล่งโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกัน (Social aggregation tools)

      2.2.3 ประเภทเว็บไซต์ที่ให้บริการ Social Media

บล็อก http://www.blogger.com/ เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก

http://www.wordpress.com/ โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยม

http://www.exteen.com/ เป็นที่นิยมมากที่สุดในเมืองไทย

http://www.bloggang.com/ เป็นส่วนหนึ่งของเว็บพันทิพ

http://gotoknow.org เป็นที่นิยมในการแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่คนทำงาน

http://blognone.com เป็นแหล่งข่าวไอทีของคนไทย

2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)

       2.3.1 ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog)

เว็บบล็อก (Weblog) เป็นคาที่มาจากคาว่าเว็บ (Web) กับคาว่าบล็อก (Blog) รวมกันเรียกว่าเว็บบล็อกความหมายของเว็บบล็อกคือเครื่องมือสื่อสารที่ใช้งานบนเว็บไซต์มีลักษณะเหมือนกับเว็บบอร์ดแต่เน้นการใช้งานไปที่การบันทึกเรื่องราวหรือข้อมูลส่วนตัวเหมือนกับไดอารี่จะแสดงข้อมูลในลักษณะที่เป็นหัวข้อประกอบบทคัดย่อแต่จะดีกว่าไดอารีที่เขียนด้วยมือก็คือเป็นเว็บที่สามารถเชื่อมโยงไปหาบทความที่เว็บไซด์อื่นและเปิดรับความเห็นจากผู้อื่นได้ด้วยโดยทั่วๆไป

       2.3.2 ประเภทของเว็บบล็อก

1.แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่

1.1 Linklog บล็อกแบบนี้น่าจะเป็นบล็อกรุ่นแรก ๆ เป็นบล็อกที่รวมลิงค์ที่เจ้าของบล็อกสนใจ เอาไว้ ถ้าคุณยังจําผู้ให้กําเนิดคําว่า “บล็อก” ที่ชื่อ จอห์น บาจเจอร์ได้ นั่นแหล่ะ robotwisdom.com ของเขาตัวอย่างของ linklogนั่นเอง แม้ว่าจะบล็อกแบบนี้จะเป็นการ รวมลิงค์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรียงเหมือนเว็บไดเร็กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิงค์ของเขา 1-2ลิงค์ต่อโพสต์เท่านั้น ใครที่อยากมีบล็อกเป็นของตนเองแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทําบล็อก แบบไหน linklogน่าจะเป็นการเริ่มต้นการทําบล็อกได้เป็นอย่างดี
1.2 Photoblog ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Photo บล็อกประเภทนี้เน้นในโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของ บล็อกอยากนําเสนอ และมักจะไม่เน้นที่จะเขียนข้อความมากนัก บางบล็อกเรียกได้ว่าภาพโดย เจ้าของบล็อกล้วน ๆ
1.3Vlog ย่อมาจาก Videoblogเป็นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlogเป็นบล็อกที่เรียก ได้ว่าเป็นบล็อกที่นิยมทํากันมากในอนาคต เพราะการเจริญเติบโตของไฮสปีด อินเตอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ที่ทําให้การถ่ายทอดเสียง ภาพเคลื่อนไหว movie

2.แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่
2.1 บล็อกส่วนตัว(Personal Blog) นําแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจําวันของเจ้าของบล็อก เป็นหลัก

2.2  บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นําเสนอข่าวเป็นหลัก

2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็นบล็อกที่เขียนกันเป็นกลุ่ม เช่น blognone.com
2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่องการเมืองล้วน ๆ
2.5 บล็อกเพื่อสิ่งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติและการรักษา สิ่งแวดล้อม

2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่งที่เกี่ยวกับสื่อ  เช่น                                                 oknation.net/blog/black ของสุทธิชัย หยุ่น

2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกที่นําเสนอเรื่องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้วและจอ เงิน เรื่องซุบซุดารา                    กองถ่าย ฯลฯ

2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็นสื่อใน                     การสอนหรือ แลกเปลี่ยนความคิดกัน 2.9  ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็นบล็อกที่นําเสนอวิธีการต่าง

2.3.3 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก

ww.wordpress.com

        2.3.4 ประวัติของเว็บไซต์Wordpress

             WordPress เป็นโปรแกรมช่วยสร้างบล็อก ซึ่งเขียนด้วยภาษาพีเอชพีและใช้ฐานข้อมูล MySQL มีสัญญาอนุญาตใช้งานแบบ GPL เริ่มพัฒนาโดย แมตต์ มูลเลนเวก รุ่นปัจจุบันคือ 2.1 หลังจากซอฟต์แวร์สร้างบล็อก Movable Type ของบริษัท Six Apart ได้เปลี่ยนแปลงการคิดค่าใช้งานใน พ.ศ. 2547 ผู้ใช้เดิมของ Movable Type จำนวนมากจึงหันมาใช้ WordPress แทน เนื่องจากว่ามีรูปแบบการใช้งานคล้ายคลึงกัน ซึ่งปัจจุบันWordPress ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากบล็อกเกอร์ทั่วโลก เนื่องจากเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน อีกทั้งยังมีผู้ที่สร้างปลั๊กอิน (โปรแกรมเสริม) , ธีม (รูปแบบการแสดงผล) , รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกับ WordPress ได้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ WordPress ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง  นอกจากนี้ WordPress ยังได้แตกหน่อออกมาเป็น WordPress MU เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้สร้างเว็บบล็อก เพื่อให้ผู้อื่นใช้งานได้อีกด้วย ซึ่งระบบของ WordPress MU นั้น ได้มีการปรับปรุงให้รองรับกับผู้ใช้งานจำนวนมากขึ้นกว่า WordPressในรุ่นปกติ  ปัจจุบันได้มีการ แก้ไขโค้ดของ WordPressเพื่อใช้ในการให้บริการพื้นที่สร้างบล็อกด้วย

2.4 ปัญหาจากการใช้ถุงพลาสติก 
ประโยชน์เพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆ ของถุงพลาสติกได้ทำให้เกิดโทษต่อระบบนิเวศและชีวิตของผู้บริโภคต่อเนื่อง กว้างขวางและยาวนานในแต่ละสัปดาห์ คนไทยนำถุงพลาสติกกลับบ้านมากกว่า 100 ล้านถุง หรือมากกว่า 5000 ล้านถุงในแต่ละปี การนำถุงพลาสติกไปใช้ซ้ำอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอย่างมากโดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติกใส่มูลฝอยจะทำให้เกิดการแปรสภาพมูลฝอยในภาวะที่ขาดอากาศเป็นผลให้เกิดก๊าซชีวภาพที่เป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก และทำให้โลกร้อนถุงพลาสติกที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญดังนี้
•  การเสื่อมโทรมของดิน และการเสื่อมคุณภาพของน้ำ
•  เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำและบนบก

•  เป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดชีวภาพที่เป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ
•  ให้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสารก่อมะเร็งเมื่อถูกเผา
•  ทำให้เกิดการอุดตันในทางระบายน้ำ ปละทำให้เกิดน้ำท่วม
•  เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ
•  เป็นต้นเหตุของการเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของพาหะนำโรคและการแพร่ระบาดของโรค
•  เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของการเดินทางทั้งทางบก และทางน้ำและทางอากาศ

2.5  ความหมายของดอกไม้ประดิษฐ์

ดอกไม้ประดิษฐ์ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุมีลักษณะคล้ายรูปร่างดอกไม้ ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากแรงงานฝีมือมนุษย์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์การผลิต โดยมีการใช้วัตถุดิบการผลิตจากธรรมชาติ หรือวัตถุดิบที่เกิดจากการสังเคราะห์มาผลิตโดยผ่านขั้นตอนการประดิษฐ์ ดัดแปลง อบ ย้อม เผา เคลือบสารเคมี รวมทั้งทำการตกแต่งตัดต่อเติม เพื่อก่อให้เกิดความสวยงาม โดยดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาอาจจะมีความเหมือนหรือไม่เหมือนธรรมชาติก็ได้ขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยคุณสมบัติของดอกไม้ประดิษฐ์ที่สำคัญคือ มีความคงทน ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและดูแลรักษา มีความสวยงาม สามารถนำไปใช้ในการประดับในโอกาสต่างๆ

การประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยฝีมือมนุษย์เป็นศิลปะที่มีความละเอียดอ่อน มุ่งหวังที่จะดำรงความงดงามตามธรรมชาติของดอกไม้ให้คงอยู่ ไม่ร่วงโรย เหี่ยวเฉา การทำดอกไม้ประดิษฐ์ จึงเริ่มต้นที่การใช้ความสังเกต ศึกษา ค้นคว้า รูปลักษณะ สีสันตามธรรมชาติ ของดอกไม้แต่ละชนิด แต่ละประเภท แล้วถ่ายทอดการทำออกมาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ อาจถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบางชนชาติ ที่มีการสืบทอดการประดิษฐ์ดอกไม้มายาวนาน

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: